Splošni pogoji in obrazciNa spodnjih povezavah si lahko preberete splošne pogoje in prenesete potrebne obrazce:


V skladu z »Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi« (Ur.l. RS, št. 107/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami) zagotavljamo prevzem odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) od kupca električne in elektronske opreme (EEO), če jo ta želi oddati in gre za OEEO, ki je po namenu uporabe in razvrstitvi v razred EEO enaka dobavljeni EEO, število kosov OEEO pa je enako številu kosov dobavljene EEO. Prevzem zagotavljamo v okviru delovnega časa v vseh naših poslovnih enotah.
V skladu z »Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi« (Ur.l. RS, št. 107/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami) zagotavljamo brezplačen prevzem odpadnih plinskih sijalk brez obveznosti nakupa novih plinskih sijalk. Prevzem zagotavljamo v okviru delovnega časa v vseh naših poslovnih enotah.

Izjava o ravnanju z OEEO

Za odpadno električno in elektronsko opremo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z “Uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo” (Ur.l. RS, št. 107/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami). Obveznosti so s pogodbo, št. 2576/18-EE z dne 15.06.2018, prenesene na družbo SLOPAK.

Izjava o ravnanju z odpadno embalažo

Za odpadno embalažo je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z “Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo” (Ur.l. RS, št. 84/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami). Obveznosti so s pogodbo, št. 2576/26-18 z dne 20.04.2018, prenesene na družbo SLOPAK.